Báo cáo mới nhất xác nhận EB-5 là chương trình tạo việc làm hiệu quả nhất

Báo cáo tháng Sáu của Trung tâm Đo lường Chính sách Mỹ/Trung tâm Chiến lược Hamilton về “Phân tích chương trình cấp visa định cư EB-5 trên phương diện khai thác vốn tư nhân để tạo việc làm” chứng tỏ tác động của chương trình EB-5 như một yếu tố tạo việc làm và là chất xúc tác thu hút nguồn vốn tư nhân vào Mỹ. Báo cáo được Liên Minh Đầu tư EB-5 (EB-5IC) uỷ quyền, một tổ chức lưỡng Đảng trên diện rộng tập trung vào việc tái ủy quyền và tăng cường các Trung tâm Khu vực trong Chương trình EB-5. Tác giả của báo cáo là ông Steve McMillin, một đối tác của Trung tâm Đo lường Chính sách Mỹ và là cựu Phó Giám đốc của Văn phòng Nhà trắng về Quản lý Ngân sách dưới thời Tổng thống George W. Bush; đồng tác giả Michael Solon, một đối tác của Trung tâm Đo lường Chính sách Mỹ và là cựu cố vấn ngân sách cho Lãnh tụ Đa số trong  Thượng viện Mitch McConnel (R-KY); và đồng tác giả Matt McDonald, một đối tác của Trung tâm Chiến lược Hamilton và là cựu cố vấn cho Cựu Tổng thống George W. Bush. Những kết quả trọng tâm của báo cáo này bao gồm:

EB-5 TẠO RA NGUỒN ĐẦU TƯ TƯ NHÂN TRONG THỜI ĐIỂM CÁC KÊNH CHÍNH SÁCH KHÁC ĐỀU THẤT BẠI

  • Các cuộc tranh luận toàn quốc về vấn đề cải cách thuế, mở rộng thương mại và chính sách cơ sở hạ tầng đều có một điểm chung: mong muốn thúc đẩy đầu tư tư nhân để giúp tạo đà tăng trưởng dài hạn. EB-5 làm chính xác điều đó, xúc tác tăng trưởng miễn phí cho người nộp thuế.
  • Báo cáo chỉ ra rằng chương trình EB-5 tạo ra ít nhất 5,2 tỷ USD trong đầu tư tư nhân trong khoảng thời gian giữa năm 2005 và năm 2013, tạo ra ít nhất 1,6 tỷ USD trong đầu tư tư nhân chỉ trong năm 2013.

CHƯƠNG TRÌNH EB-5 TẠO VIỆC LÀM HIỆU QUẢ HƠN GẤP 5 LẦN SO VỚI DỰ LUẬT KÍCH CẦU NĂM 2009

  • Đạo Luật phục hồi và Tái đầu tư của Mỹ năm 2009, thường được biết đến như là Dự Luật Kích cầu, tạo ra 1 việc làm trên mỗi 100.000 USD đến 400.000 USD trong chi tiêu công, chương trình EB-5 đã tạo ra 10.000 việc làm miễn phí người nộp thuế.
  • Chỉ trong năm 2013, chương trình EB-5 đã tạo ra 31.000 việc làm – nhiều hơn đáng kể so với tổng của 11 bang khác nhau tạo ra trong 12 tháng qua.
  • Những khoản đầu tư EB-5 đã tài trợ cho những dự án tạo việc làm trong tất cả 50 bang và trên rộng rãi nhiều ngành bao gồm sức khỏe, giáo dục, sản xuất, năng lượng, nông nghiệp, bán lẻ, khách sạn, vận tải, cơ sở hạ tầng và ngành bất động sản.

EB-5 TẠO RA NGUỒN VỐN DÀI HẠN, CÓ KHẢ NĂNG GIẢI QUYẾT CẢ KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TRONG NGẮN HẠN VÀ NHỮNG THÁCH THỨC KINH TẾ DÀI HẠN

  • Báo cáo chỉ ra rằng chương trình EB-5 có thể duy trì sự tăng trưởng trong cả những thời kỳ suy thoái ngắn hạn, như cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, và cả trong những thách thức tài chính dài hạn trong tương lai.
  • Vì dân số Mỹ bắt đầu già đi và thế hệ sinh ra sau Thế Chiến thứ 2 đến những năm 1960s (baby boomers), EB-5 có thể giải quyết những thách thức liên quan đến sự hình thành vốn bằng việc mang lại những luồng vốn đầu tư cá nhân mới mẻ đến với Mỹ.
  • Báo cáo ghi nhận vai trò của EB-5 trong việc cung cấp nguồn vốn dài hạn, một hình thức tài trợ lý tưởng cho các dự án thâm dụng vốn dài hạn.

VỚI NHỮNG CẢI CÁCH THÔNG MINH, QUỐC HỘI CÓ THỂ TĂNG THÊM TÁC ĐỘNG TẠO VIỆC LÀM CỦA EB-5

  • Báo cáo đánh giá tác động tiềm năng của cải cách được đề xuất, bao gồm tất cả những vấn đề được đề cập trong dự luật của Thượng viện Lưỡng Đảng được Chủ tịch Ủy Ban Tư pháp Thượng viện Chuck Grassley (R-IA) và Thành viên Xếp hạng Patrick Leahy (D-VT) giới thiệu.

Nghiên cứu cảnh báo rằng các yêu cầu tạo việc làm quá khó và những luật lệ ưu tiên những khu vực địa lý nhất định cũng gây một số hạn chế cho chương trình. Lưu ý rằng, với những lựa chọn chính sách khác, chẳng hạn tăng hiệu quả hạn mức cấp 10.000 Visa cũng sẽ tạo ra những lợi ích kinh tế đáng kể.

Để biết thêm thông tin, bao gồm báo cáo đầu đủ và những thông cáo báo chí gần đây, vui lòng truy cậpwww.eb5coalition.org.

Laura Foote Reiff/ EB5Insights.com

Bình luận

bình luận