Định cư Mỹ theo cách an toàn nhanh chóng nhất

Định cư Mỹ theo cách an toàn nhanh chóng nhất

Nhiều dân tộc, nhiều thành phần trên thế giới muốn di dân đến Mỹ. Họ có nhiều cách để định cư Mỹ. Xét theo chính thống những diện định cư Mỹ như: Bảo lãnh định cư Mỹ thông qua đoàn tụ gia đình, thông qua hình thức lao động dài hạn (L1, H1B, O1)… được xem là hợp pháp. Hình thức được quan tâm trong vài năm gần đây là định cư Mỹ thông quachương…

Read More

Kiến nghị cải tiến chương trình EB-5

Kiến nghị cải tiến chương trình EB-5

Chương trình EB-5 sẽ hết hạn vào 30/09/2015, do đó Quốc hội Mỹ cần phải có hành động ngay để tiếp tục gia hạn hoặc quyết định chương trình sẽ trở thành đạo luật vĩnh viễn, đồng thời ấn định vốn đầu tư. Kể từ khi đi vào hoạt động từ năm 1990, chương trình EB-5 đã tạo ra hàng trăm ngàn việc làm và kích thích phát triển nền kinh tế. Dự luật này…

Read More

Một số cập nhật mới về chương trình EB-5

Một số cập nhật mới về chương trình EB-5

Tại Hội thảo “Better life – Better Future” của USIS ngày 18 và 21/05/2015, luật sư Kate Kalmykov của Công ty luật Greenberg Traurig đã trình bày một số thông tin cập nhật về chương trình EB-5. Tăng thời gian trung bình xét duyệt hồ sơ EB-5, một số lượng lớn các nhà đầu tư chuyển hướng sang Mỹ và việc thắt chặt kiểm soát chất lượng của các Trung tâm Khu vực để bảo…

Read More

Sở Di trú Mỹ tạm ngưng hệ thống xử lý hồ sơ EB-5 trực tuyến

Sở Di trú Mỹ tạm ngưng hệ thống xử lý hồ sơ EB-5 trực tuyến

Vào ngày 16/06/2015, Sở Di trú Mỹ (USCIS) thông báo về việc tạm ngưng sử dụng Hệ thống Xử lý Đơn xin Định cư Trực tuyến (ELIS) đối với đơn I-526, là Đơn xin Định cư của Nhà đầu tư nước ngoài. Vì một số trục trặc kỹ thuật đối với ELIS và cần có thời gian khắc phục, kể từ ngày 15/06/2015, USCIS sẽ không nhận đơn trực tuyến cho diện EB-5 nữa. Thêm…

Read More

Báo cáo mới nhất xác nhận EB-5 là chương trình tạo việc làm hiệu quả nhất

Báo cáo mới nhất xác nhận EB-5 là chương trình tạo việc làm hiệu quả nhất

Báo cáo tháng Sáu của Trung tâm Đo lường Chính sách Mỹ/Trung tâm Chiến lược Hamilton về “Phân tích chương trình cấp visa định cư EB-5 trên phương diện khai thác vốn tư nhân để tạo việc làm” chứng tỏ tác động của chương trình EB-5 như một yếu tố tạo việc làm và là chất xúc tác thu hút nguồn vốn tư nhân vào Mỹ. Báo cáo được Liên Minh Đầu tư EB-5 (EB-5IC)…

Read More