Đầu tư Mỹ diện EB-5

Đầu tư Mỹ diện EB-5

Mỹ thu hút vốn đầu tư nước ngoài thông qua chương trình EB-5 Năm 1990, Chính phủ Mỹ triển khai chương trình định cư Mỹ dạng đầu tư đạt thẻ xanh (định cư Mỹ EB-5) cho cả gia đình với vốn đầu tư 1 triệu USD. Năm 2003, Chính phủ Mỹ cấp phép cho các dự án EB-5 thuộc khu vực khuyến khích đầu tư (Regional Centers) thu hút vốn đầu từ nước ngoài, trong…

Read More

Visa định cư Mỹ theo diện đầu tư EB-5

Visa định cư Mỹ theo diện đầu tư EB-5

EB-5 là gì? Chương trình EB-5 (viết tắt của Employment Base Fifth) là chương trình xin thẻ xanh Mỹ an toàn và nhanh nhất dành cho người nước ngoài đến Mỹ theo hình thức đầu tư Chương trình được Chính phủ Mỹ khởi xướng từ năm 1990 và đã giúp cải thiện nhiều địa phương ở Mỹ nơi có tỷ lệ thất nghiệp cao hoặc kinh tế chậm phát triển. Năm 2003, Chính phủ Mỹ cho phép…

Read More