Dự án đầu tư EB-5

Dự án đầu tư EB-5

Các dự án EB-5 Các dự án EB-5 thường được thành lập nhất bởi Các trung tâm Khu vực mặc dù các nhà đầu tư EB-5 có thể thiết lập những doanh nghiệp thương mại mới của riêng họ. Gần 90 đến 95 phần trăm đương đơn xin EB-5 visa đầu tư vào dự án Trung tâm Khu vực. Các nhà đầu tư có thị thực EB-5 phải chỉ đạo việc đầu tư vốn cần…

Read More

Đầu tư Mỹ diện EB-5

Đầu tư Mỹ diện EB-5

Mỹ thu hút vốn đầu tư nước ngoài thông qua chương trình EB-5 Năm 1990, Chính phủ Mỹ triển khai chương trình định cư Mỹ dạng đầu tư đạt thẻ xanh (định cư Mỹ EB-5) cho cả gia đình với vốn đầu tư 1 triệu USD. Năm 2003, Chính phủ Mỹ cấp phép cho các dự án EB-5 thuộc khu vực khuyến khích đầu tư (Regional Centers) thu hút vốn đầu từ nước ngoài, trong…

Read More