Nước Mỹ – Đất nước của Tự do và Cơ hội (Phần 1)

Nước Mỹ – Đất nước của Tự do và Cơ hội (Phần 1)

Khi nói đến nước Mỹ, người ta thường nghĩ ngay đến một quốc gia văn minh, một đất nước của sự tự do, bình đẳng và những cơ hội. Quyền tự do cá nhân được đề cao Người Mỹ luôn đề cao sự tự do cá nhân và bình đẳng giữa mọi người. Ai cũng đều được đối  xử công bằng với mức độ tôn trọng như nhau và có quyền ngang nhau trong cuộc…

Read More