Những yêu cầu về EB-5 Visa

Những yêu cầu về EB-5 Visa

Những yêu cầu về EB-5 Visa Các nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng những yêu cầu cụ thể của Sở Nhập tịch và Di trú Mỹ (USCIS) để được thường trú thông quachương trình EB-5 visa. Nói chung, nhà đầu tư phải đáp ứng các yêu cầu về số tiền vốn đầu tư, yêu cầu về tạo ra việc làm, và phải đảm bảo rằng doanh nghiệp nhận vốn đầu tư đủ tư…

Read More